Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Melalui Formasi CPNS

Selasa, 12 Agustus 2014

a.    Berijazah sesuai jabatan fungsional yang ditentukan

b.    Pangkat sesuai jabatan fungsional yang ditentukan

c.    Foto copy SK Calon Pegawai Negeri Sipil

d.   Foto copy SK Pegawai Negeri Sipil

e.    PAK terakhir

f.     Surat permohonan ybs kepada pimpinan unit kerja

g.    Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi pejabat fungsional

h.    Surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional

i.      DP3/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

j.      Diajukan dalam rangkap 1 (satu)

k.    Semua bahan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

l.      Surat pengantar dari pimpinan unit kerja

Informasi